Nyttig kurs i kommunikasjon og demokrati | Oslofjord Folkehøgskole

Nyttig kurs i kommunikasjon og demokrati

Oslofjord folkehøgskole var så heldig å få være «prøvekanin» for Medborgerskolens kurs om medborgerskap, demokrati og kommunikasjon.

Ca 35 av elevene våre, fordelt på to kursdager, fulgte kurset. I forkant var det flere av elevene som uttrykte en noe laber motivasjon for et heldagskurs i demokrati, men det var tydelig at de endret oppfatning ganske raskt. De to kursholderne fra Medborgerskolen greide å holde elevene motiverte og engasjerte i alle de fem timene kurset varte.

Tilbakemeldingene fra elevene var også positive. Spesielt uttrykte de begeistring for at de hele veien ble involvert og aktivisert med oppgaver og øvelser, og at de ble utfordret til å samarbeide, tenke og reflektere over problemstillinger, ikke minst innen kommunikasjon, evne til å lytte og kildekritikk.

Opplegget var veldig variert, og vi ble “tvunget” til deltakelse gjennom hele dagen

Erling Pettersen, elev på Musikkproduksjon, synes kurset var lærerikt. Han synes spesielt temaer som hatretorikk, hets av politikere og kommunikasjon var viktig og spennende.

– Jeg likte spesielt debatten der man først måtte forsvare et synspunkt, for så å bytte side og forsvare motsatt synspunkt etterpå, sier Erling Pettersen.

Rektor Kristina Sletten Andersen mener Medborgersolens opplegg er spesielt godt egnet for folkehøgskoler.

– I årevis har vi jobbet med å vise at vi er nyttige aktører som skjerper de demokratiske og medmenneskelige sidene hos våre elever, og at vi dermed utfører en samfunnsnyttig og viktig oppgave. Dette kurset kan være et svært nyttig bidrag i dette arbeidet. Medborgerskolen har et innhold og en metodikk som våre lærere kan kopiere og innlemme i hele vårt undervisningsopplegg skoleåret igjennom, så dette er nyttig på flere områder.

Søk

Skriv noe for å se resultater