Stor økning i elevtallet | Oslofjord Folkehøgskole

Stor økning i elevtallet

I år ser det ut til å bli det høyeste elevtallet ved Oslofjord Folkehøgskole på fem år. Fra i fjor er det over 20% økning.

-Jeg tror de siste to skoleårene har vært for ensomme og usosiale for mange ungdommer, og at mange nå ser at folkehøgskolene er en arena der de kan være sosiale og få være en del av et fellesskap uansett, sier rektor Kristina Sletten Andersen om forklaringen til at mange søker seg til folkehøgskolen.

Hun er svært fornøyd med at målet om elevøkningen nå er godt over det skolestyret har satt seg. Foreløpig er det 70 elever som har takket ja til å starte, og sist tallet var så høyt var skoleåret 2016/2017. Fra i fjor er økningen dermed på over 20%. Det er også gledelig å se at andelen elever blant søkerne som takker ja til skoleplass er høy.

-Det betyr at flere søkere enn noen gang er bestemt på at det er nettopp Oslofjord de ønsker å starte på. Beliggenhet, størrelse og linjene vi tilbyr er det viktigste søkerne oppgir som årsaker til at de velger oss, mener Sletten Andersen.

Søk

Skriv noe for å se resultater