Tid for å søke for neste skoleår! | Oslofjord Folkehøgskole

Tid for å søke for neste skoleår!

Vi tar inn søknader for skoleåret 2021/2022. Det lønner seg å være tidlig ute.

Selv om vi ikke opererer med søknadsfrist, lønner det seg å søke tidlig for neste skolår. Det er enkelt å sende inn søknad, bare fyll ut dette skjemaet digitalt: Søknadskjema

Alle søknader leses nøye, og det lønner seg å skrive utfyllende for at vi skal få inntrykk av hvem søkeren er. Det kan også lønne seg å fylle ut både 1. og 2. prioritert linjevalg.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen: Søk folkehøgskole nå!

De som søker tidlig har størst sjanse til å få sikret seg skoleplass. Vi gir svar på søknaden 1. februar 2021, men kontakter alle søkere kort tid etter at vi har mottat søknaden.

Vær oppmerksom på at vi har lagt linjeturene til våren 2022, for at sjansen til at det er trygt å reise utenlands øker jo lenger vi venter med å reise. Vi har hatt åpen skole hele inneværende skoleår, og har unngått smitte inn på skolen på grunn av gode smittevernsrutiner.

Her kan du lese mer om de enklete linjene og fellesfagene vi tilbyr: Linjer og fag ved Oslofjord Folkehøgskole

Søk

Skriv noe for å se resultater