Vi kan nå ta inn utenlandske elever! | Oslofjord Folkehøgskole

Vi kan nå ta inn utenlandske elever!

Vi kan åpne skolen for utenlandske elever! Det er regjeringen som nå gir klarsignal for dette.

Fra 1. juli åpnes det for at studenter som har fått opptak til studier i Norge kan reise inn. Dette vil gjelde både for studenter med rett til studieopphold etter EØS-reglene og studenter med oppholdstillatelse for studieopphold etter reglene som gjelder for tredjelandsborgere. Unntaket omfatter også utvekslingselever i videregående opplæring og folkehøyskoleelever.

– Jeg har gjennom hele denne perioden ønsket en mest mulig normal situasjon til høstens studiestart. En del av det er å kunne ønske internasjonale studenter velkommen til Norge og til norske universiteter og høyskoler. Jeg vet at mange institusjoner gleder seg veldig til å ta imot sine nye internasjonale studenter, og det gjør jeg også. I vanskelige tider som nå blir vi igjen minnet om hvor viktig det er med samarbeid og forståelse på tvers av kulturer og landegrenser. Jeg er derfor veldig glad for å kunne ønske nye internasjonale studenter velkomne til studiestart i Norge i august, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.

Les mer her: Regjeringen

Søk

Skriv noe for å se resultater