Verdier | Oslofjord Folkehøgskole

Verdier

Du er unik! Vi ønsker at Oslofjord Folkehøgskole skal være en plass der du føler deg sett og akseptert for den du er. Vi er en mindre skole der du skal føle deg trygg og ivaretatt.

Folkehøgskolen ved Oslofjorden vil gi deg både friheten og tryggheten til å bli bedre kjent med deg selv, andre og Oslo. Det er viktig at du føler deg ivaretatt som elev.

Frihet og trygghet

Å gå på folkehøgskole gir deg minner og venner for livet. Du opplever å bli bedre kjent med deg selv og verden rundt deg, og du vil bli utfordret i samtaler og det å leve tett sammen med andre. Samtidig er det kanskje første gang du flytter hjemmefra. Hos oss skal du kjenne på friheten innenfor trygge rammer, med gode og varme ansatte rundt deg.

Siden vi er en skole med 60-70 elever får vi fort en vi-følelse, der alle kjenner alle.

Vi er opptatt av at alle skal bry seg om hverandre, og mener det er viktig å løfte blikket og se andre rundt seg. Å hjelpe til med trappevask, vekke en som har forsovet seg, se til en som ligger syk på rommet sitt, eller gi en klapp på skulderen, gjør folkehøgskolen varmere.

Mangfold og mening

Du er unik og viktig og har en verdi i deg selv. Våre forskjellige kvaliteter utfyller hverandre, og vi mener mangfold styrker fellesskapet. Her er det rom for å diskutere og du vil oppleve å bli utfordret, både i meninger og opplevelser.

Oslofjord Folkehøgskole bygger alle disse verdiene på det kristne livssynet. Her er det rom for både tro og tvil. Alle elever er velkommen til oss, og vi har respekt for enkeltmennesket uansett tro og og meninger.

Søkere må være fylt 18 år innen utgangen av det kalenderåret skolen starter. Ved inntak jobber vi for å ta imot elever som sikrer et godt og variert lærings- og utviklingsmiljø ved skolen.

Det norske baptistsamfunn eier skolen vår, som ble bygget i 1958. Vi er stolte av at fredsprisvinner og baptist Martin Luther King jr. besøkte skolen vår da han mottok Nobels fredspris i 1964.

Søk

Skriv noe for å se resultater