Dette lærer du | Oslofjord Folkehøgskole

Dette lærer du

Vi jobber med mange spørsmål og utfordringer knyttet til sosialt arbeid. Vi får også være med å bidra og gjøre en forskjell i praksis.

 • Forbrytelse og straff
 • Livet på gata
 • Rusavhengighet
 • Forskjells-Norge
 • Besøke gatefolk, fengsel, rusinstitusjoner, hjelpeorganisasjoner
 • Førstehjelp
 • Rusomsorg
 • Prostitusjon og menneskehandel
 • Fattigdom
 • Fordommer og utestengning
 • Vold
 • Inkludering
 • Livet i fengsel
 • Lov og rett

Søk

Skriv noe for å se resultater